Coaching Grupowy

 

Sesje coachingowe prowadzone są w grupach kilku lub kilkunastu osób. Pracujemy wspólnie nad tym samym tematem, jednak uczestnicy grupy mają różne cele. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność, zmiana stanowiska (awans) i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. Coaching grupowy jest  procesem wydobywającym z grupy osób ukryty potencjał. Coach dostarcza swoim klientom przestrzeni do prowadzenia samodzielnych poszukiwań. W przypadku sesji grupowej uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami między sobą. Podobieństwo  między członkami  grupy jest ważnym elementem, który może pomóc w osiąganiu pozytywnych rezultatów.

 

Pokonaj przeszkody i zrealizuj swoje cele