Coaching

 

Żyj w końcu pełnią życia, ciesz się własną wartością!

Coaching jest procesem rozwojowym, w ramach którego Coach wspiera Coachee (Klienta) w realizacji jego celu. Coach pomaga Klientowi odkryć osobiste ograniczenia, które skutecznie przeszkadzają mu z zmianie.   W czasie procesu Klient przygląda się swoim emocjom, zachowaniom, pojawiającym się refleksjom dociera do wnętrza siebie, gdzie odkrywa to co naprawdę dla niego w życiu ważne, istotne. To pozwala mu na poszerzanie  jego świadomości, dzięki czemu zaczyna dostrzegać, to co do tej pory było dla niego niewidoczne. Dostrzega nowe możliwości dla siebie, inne kierunku rozwoju, nowe rozwiązania. W klasycznym coachingu nie chodzi o przekazywanie wiedzy przez Coacha, czy trenowanie umiejętności. Tutaj praca odbywa się na głębszych poziomach: przekonań, wartości, w miarę gotowości Coachee również tożsamości i misji osobistej. W skrócie można powiedzieć, że bardziej pracujemy nad postawą, niż przyswojeniem nowych informacji merytorycznych. To dzięki pracy metodą coachingu Coachee ma okazję usłyszeć i wyrazić siebie, często zrozumieć motywy swoich zachowań.   Proces coachingowy jest rozłożony w czasie, co zwiększa skuteczność podejmowanych przez Coachee działań.