Szkolenia

 

Dla naszych klientów przygotowujemy „skrojone na miarę” potrzeb, oczekiwań i zasobów szkolenia rozwijające zarówno kompetencje miękkie , jak i twarde. We współpracy z trenerami innych specjalności, jesteśmy Państwu w stanie przedstawić kompleksową  propozycję rozwiązań.

Cele rozwojowe klienta realizujemy poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi

  • Audyt  (opinii pracowniczej w obszarach szczególnie istotnych dla klienta np. motywacji, satysfakcji z pracy, komunikacji wewnętrznej)
  • Szkolenia (kompetencje miękkie, interpersonalne)
  • Coaching (indywidualny, grupowy, zespołowy)
  • FRIS Style Myślenia

Ustalenie zakresu współpracy z klientem każdorazowo poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb rozwojowych, a metody dopasowywane są indywidualnie w zależności od okoliczności, ich efektywności i oczekiwań.

Obszary oferowanych szkoleń biznesowych

  • Skuteczna komunikacja w zespole oraz pomiędzy zespołami
  • Zarządzanie czasem automotywacja
  • Budowanie efektywnego zespołu z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji jego członków (wg metody FRIS)
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • Twórcze myślenie i wypracowanie nowych rozwiązań

Powyższa tematyka może zostać rozszerzona o tematy wskazane przez klienta, a także przeprowadzona we współpracy z innymi trenerami. W przypadku udziału trenerów zewnętrznych, ceny szkoleń są ustalane indywidualnie.

 

Pokonaj przeszkody i zrealizuj swoje cele