Coaching Zespołowy

 

Coaching zespołowy jest ciekawą  alternatywą dla szkoleń, które  często nie  spełniają  zakładanych  oczekiwań. ...   Dlaczego standardowe szkolenia dają słabsze efekty? Przede wszystkim trudno jest wdrożyć w zawodowej codzienności, rozwijane podczas szkoleń umiejętności. Ten proces jest prawdziwym wyzwaniem. Problemem okazuje się często nie brak wiedzy i umiejętności handlowców, lecz inne czynniki, np. nieefektywne procesy, brak określonych zasobów lub ich niewystarczająca ilość, zła komunikacja czy w końcu brak motywacji pracowników. Coaching zespołowy (team coaching) to praca coacha z liderem i jego zespołem, nad konkretnym celem zespołowym, np. poprawą wyników sprzedaży, komunikacji w zespole, podniesieniem konkretnych umiejętności członków zespołu.

 

Zalety coachingu zespołowego:

  • umożliwia pracę w naturalnych warunkach, a przede wszystkim w rzeczywistym czasie z realnym zespole,
  • członkowie zespołu nabierają zdolności analizowania sytuacji oraz wyciągania wniosków,
  • team coach nie zakłóca pracy nad projektem, pełni rolę facylitatora i osoby podsumowującej pracę,
  • metody wykorzystywane przez team coacha pozwalają na otwartą komunikację między członkami zespołu przy wykorzystaniu mocnych stron każdej osoby,
  • proces team coaching jest zazwyczaj dedykowany konkretnemu zespołowi i dostosowywany do jego potrzeb ,
  • coach jest najczęściej osobą niezaangażowaną w realizację projektu i nie ma presji wyników - pozwala mu to przyjąć szerszą perspektywę i obserwacje procesów grupowych,
  • coach w coachingu zespołowym wspiera lidera/kierownika zespołu i pomaga budować autorytet osoby zarządzającej zespołem.

 

Pokonaj przeszkody i zrealizuj swoje cele

 

Czas na zmianę!